ଯାଜପୁର କୋରେଇ ଫାଜଲପୁର ସ୍କୁଲରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବିପଦ ସଂଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ସ୍କୁଲ। ଆସରାଏ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଶୁଣୁଛି କିଏ?